𝑻𝒂̀𝒊 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑨𝑷𝑷𝑳𝑬 𝑻𝒂̉𝒊 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒓𝒐𝒄𝒌𝒆𝒕
Admin: Phạm Trọng
✅Đăng Nhập APP STORE
❌Không Đăng Nhập ICLOUD
𝟏.Ấn Sao Chép TK MK Và Dán Vào APP STORE Đăng Nhập
𝟮.Nhấp Vô Avata Trong Appstore, Vào Mục (App) Hoặc (Đã Mua)
𝟯.Chọn Mục Shadowrocket, Tìm Ứng Dụng Và Tải Xuống

Thời Gian Hoạt Động :

Chú ý: Tài khoản khóa Hoặc dính Sdt Bấm Mở Khóa


designed by yunagrp

Hỗ Trợ IOS

Đáp ứng trên bản nâng cấp Máy tính xách tay, Máy tính hoặc Điện thoại được thiết kế bởi Apple.

65000+ Sales

Với doanh số bán hàng nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhiều hàng tồn kho hơn bất kỳ ai khác và một hệ thống tốt hơn chúng tôi thách bạn tìm một nơi nào đó tốt hơn.

Reseller Panel

AIO Nơi để theo dõi nhu cầu người dùng nâng cấp và thay thế mà không gặp rắc rối và chỉ 1 cú nhấp chuột.